Scholen

Als een kind niet goed leert lezen, spellen of rekenen kan het problemen ondervinden tijdens zijn schoolloopbaan en heeft dit invloed op het verdere functioneren in de maatschappij. Het is belangrijk dat de problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd.