Scholen

Als een kind niet goed leert lezen of spellen, kan het problemen ondervinden tijdens zijn schoolloopbaan en heeft dit invloed op het verdere functioneren in de maatschappij. Het is belangrijk dat de problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd.

Protocollen

De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederland) bieden praktische adviezen voor signalering en begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Ze bevatten checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten. Heeft u alle stappen van het protocol doorlopen, maar is de groei in het lezen onvoldoende? Dan komt de leerling mogelijk in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg.

Meer informatie over de procedure en aanmelden kunt u vinden onder ‘vergoede dyslexiezorg’.

Wilt u als school een onderzoek aanvragen dat niet onder de vergoede dyslexiezorg valt, kijkt u dan verder bij ‘diagnostiek’.