Scholen

Diagnostiek

Het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, vraagt om een goed diagnostisch beeld. Athena heeft naast de kennis en ervaring in de dyslexiezorg en leerproblemen ook ervaring in het onderwijs en kan door handelingsgerichte diagnostiek school ondersteunen dit beeld scherp te krijgen. Handelingsgerichte diagnostiek is een middel om tot concrete en praktische adviezen/handvatten te komen voor ouders en school.

Individueel onderzoek

Athena kan onderzoek doen bij een individuele leerling. Het gaat dan vooral om het in kaart brengen van de sterke en de zwakke kanten van de leerling.

Het onderzoek kan zowel op de praktijk als op school plaatsvinden. Van het onderzoek wordt een verslag geschreven dat bestemd is voor ouders en school. Hierin staan de bevindingen, resultaten, conclusie en adviezen. In het adviesgesprek, dat één tot twee weken na de testafname op school plaatsvindt, wordt het verslag besproken.

Het onderzoek kan zich o.a. richten op:

  • Intelligentie
  • Gedragsvragenlijsten
  • Dyslexie/lezen/spelling
  • Dyscalculie/rekenproblemen

Intelligentieonderzoek

Als u als school een intelligentieonderzoek aan wilt vragen, vult u dan onderstaand formulier in en stuur het naar Athena.

Aanmeldformulier

Download hieronder het Aanmeldformulier Intelligentieonderzoek.
U kunt kiezen uit een Word-document of een PDF.

Prijzen op aanvraag.

Wilt u meer informatie?