Aanmelden

U bent een ouder en u wilt uw kind aanmelden voor:

1. Behandeling technisch lezen, begrijpend lezen, spelling of rekenen?
Neemt u dan telefonisch contact op.

2. Een dyslexieonderzoek via de vergoede dyslexiezorg (vergoede traject via de gemeente)?
Klik hier voor informatie en de aanmeldformulieren.

3. Een particulier onderzoek (dyslexie, dyscalculie, intelligentie)?
Klik hier voor informatie en het aanmeldformulier.

U bent leerkracht of intern begeleider van een school en u wilt een leerling aanmelden voor:

1. Een dyslexieonderzoek via de vergoede dyslexiezorg (vergoede traject via de gemeente)?
Klik hier voor informatie en de aanmeldformulieren.

2. Een ander onderzoek, zoals intelligentieonderzoek?
Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier of neem contact op met Simone Verhoeven.

U kunt het aanmeldformulier op de computer invullen, printen en vervolgens opsturen naar Athena.
Let u er goed op dat alle handtekeningen en bijlagen zijn toegevoegd!

Na ontvangst krijgt u z.s.m. een ontvangstbevestiging. Het is helaas niet mogelijk om de wachttijd exact vast te stellen.
Neemt u voor informatie over de wachttijden gerust contact met ons op.