Athena is in 1999 opgericht door Simone Verhoeven, Orthopedagoog-Generalist NVO.

Waarom de naam Athena?

Athena is de naam van de Griekse godin van de wijsheid. Vaak wordt zij afgebeeld met aan haar zijde de wijze uil. In het logo van Athena vindt u de uil terug die door het lezen van een boek zijn wijsheid probeert te vergroten.

De missie van Athena is om uw kind in te laten zien dat ook hij de wijsheid in zich heeft waar het uiltje Athena voor staat.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U vindt de privacyverklaring hier.

KLACHTEN

Wanneer u een kritische opmerking of een klacht heeft, dan vinden wij het belangrijk dat de klachtenprocedure laagdrempelig is. Wij hopen dat u een klacht persoonlijk met de behandelaar van uw kind kunt bespreken. Misschien is er sprake van een miscommunicatie of een misverstand dat op deze manier makkelijk opgelost kan worden. Als het iets is wat u liever niet met de behandelaar wilt bespreken, dan kunt u terecht bij Simone Verhoeven. Zij zal samen met u kijken naar hoe de klacht het beste opgelost kan worden.

Mocht u toch van mening zijn dat uw klacht niet goed behandeld wordt, dan kunt u terecht bij de externe klachtencommissie. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Voor het indienen van een klacht kunt u hier het klachtenformulier downloaden. U mailt het ingevulde formulier naar p3nl@klachtencompany.nl. U kunt het ook per post sturen naar Klacht & Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft. Vindt u het lastig om de klacht te formuleren of heeft u liever eerst vooraf overleg, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris:  088-234 1601 of  06-49 66 53 50.
De gehele procedure staat in de flyer beschreven die u hier kunt downloaden.

NVO, NKD en SKJ

Simone Verhoeven is aangesloten bij de NVO: Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen. Hierdoor zijn wij gehouden aan de beroepscode, de algemene voorwaarden van de NVO en de landelijke Meldcode Kindermishandeling.

Athena heeft het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en is hiermee een erkend dyslexiebureau. Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Athena voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 2.0 (PDDB, 2013).

Het protocol geeft een leidraad om ernstige dyslexie te diagnosticeren, indiceren en behandelen bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Daarnaast zijn alle orthopedagogen bij Athena geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).