Herkenbaar?

Zou bovenstaand stukje door uw kind geschreven kunnen zijn? Heeft uw kind problemen met lezen, spelling of is er sprake van een ander leerprobleem? Dan kan Athena u verder helpen!

Athena is in 1999 opgericht door Simone Verhoeven, Orthopedagoog-Generalist NVO.

Waarom de naam Athena?

Athena is de naam van de Griekse godin van de wijsheid. Vaak wordt zij afgebeeld met aan haar zijde de wijze uil. In het logo van Athena vindt u de uil terug die door het lezen van een boek zijn wijsheid probeert te vergroten.

De missie van Athena is om uw kind in te laten zien dat ook hij de wijsheid in zich heeft waar het uiltje Athena voor staat.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U vindt de privacyverklaring hier.

NVO, NKD en SKJ

Simone Verhoeven en de orthopedagogen bij Athena zijn aangesloten bij de NVO: Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen. Hierdoor zijn wij gehouden aan de beroepscode, de algemene voorwaarden van de NVO en de landelijke Meldcode Kindermishandeling.

Athena heeft het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en is hiermee een erkend dyslexiebureau. Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Athena voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 2.0 (PDDB, 2013).

Het protocol geeft een leidraad om ernstige dyslexie te diagnosticeren, indiceren en behandelen bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Daarnaast zijn alle orthopedagogen bij Athena geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).