Herkenbaar?

Zou bovenstaand stukje op het schoolbord door uw kind geschreven kunnen zijn? Heeft uw kind problemen met lezen, spelling of is er sprake van een ander leerprobleem? Dan kan Athena u verder helpen!

Athena is in 1999 opgericht door Simone Verhoeven, Orthopedagoog-Generalist NVO.

Waarom de naam Athena?

Athena is de naam van de Griekse godin van de wijsheid. Vaak wordt zij afgebeeld met aan haar zijde de wijze uil. In het logo van Athena vindt u de uil terug die door het lezen van een boek zijn wijsheid probeert te vergroten.

De missie van Athena is om uw kind in te laten zien dat ook hij de wijsheid in zich heeft waar het uiltje Athena voor staat.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U vindt de privacyverklaring hier.

KLACHTEN

Wanneer u een kritische opmerking of een klacht heeft, dan vinden wij het belangrijk dat de klachtenprocedure laagdrempelig is. Wij hopen dat u een klacht persoonlijk met de behandelaar van uw kind kunt bespreken. Misschien is er sprake van een miscommunicatie of een misverstand dat op deze manier makkelijk opgelost kan worden. Als het iets is wat u liever niet met de behandelaar wilt bespreken, dan kunt u terecht bij Simone Verhoeven. Zij zal samen met u kijken naar hoe de klacht het beste opgelost kan worden.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij wij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

U kunt in contact komen met Klachtenportaal Zorg:
Per e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl.
Via het klachtenformulier op de site van Klachtenportaal Zorg.

De gehele procedure staat in de flyer beschreven die u hier kunt downloaden.
Meer informatie vindt u op de website https://klachtenportaalzorg.nl

NVO, NKD en SKJ

Simone Verhoeven is aangesloten bij de NVO: Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen. Hierdoor zijn wij gehouden aan de beroepscode, de algemene voorwaarden van de NVO en de landelijke Meldcode Kindermishandeling.

Athena heeft het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en is hiermee een erkend dyslexiebureau. Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.

Athena werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 (PDDB, 2021). Het protocol geeft een leidraad om ernstige dyslexie te diagnosticeren, indiceren en behandelen bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Alle orthopedagogen bij Athena zijn geregistreerd bij het NKD en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).